Ochrana osobních údajů

Firma Swend, spol. s r.o., provozovatel internetového obchodu www.swend.cz je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zavazuje se a prohlašuje, že nebude svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně bez předchozího souhlasu zákazníka (výjimku tvoří dodavatelská služba, která data potřebuje za účelem doručení zásilky). Údaje kupujícího jsou ukládány do databáze, aby se při každém nákupu nemusel znovu registrovat. Vaše emailová adresa nebude použita pro zasílání jakéhokoliv nevyžádaného obsahu (novinky, probíhající akce). Tato data může prodávající na přání kupujícího kdykoliv bez udání důvodu z databáze vymazat.